Životní prostředí

Ochrana životní prostředího

S vědomím, že našich dlouhodobých ekonomických cílů lze dosáhnout pouze extrémně šetrným zacházením s životním prostředím, je ekologické využívání surovin důležitou součástí naší firemní politiky.

Chránit zdroje

Naší snahou je neustále zlepšovat produkty a procesy z hlediska kvality a nákladové efektivity včetně aspektů souvisejících s životním prostředím a v souladu se zákonnými předpisy. Orientace je založena na ambiciózních cílech, zejména s ohledem na šetrné využití zdrojů (voda, energie, suroviny atd.), jakož i na omezení produkce odpadu případně jeho recyklaci. Nové produkty a nástupnické produkty by tak měly být lepší než jejich předchůdci. Při vývoji a zavádění produktů a služeb jsou brány v úvahu potřeby životního prostředí.

Systém einviromentálního managementu podle DIN EN ISO 14001 byl zaveden již před několika lety.

Sie verwenden einen nicht unterstützten Browser

Sie verwenden den Internet Explorer, um unsere Website optimal genießen zu können, besuchen Sie diese bitte mit einem aktuellen Webbrowser:

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome